Music and the Maltese Language


Il-Mużika u l-lingwa Maltija.

L-Assoċjazzjoni tal-istudenti tal-Arti(ASA) hi ikkonċernata dwar is-settur tal-mużika f’pajjiżna. Aħna nemmnu li l-lingwa Maltija għandha ħafna kontribut x’tagħti, u dan mhux inqas fil-Mużika. B’hekk aħna nappoġġjaw l-inizjattiva biex jerġa jibda jittella’ l-festival tal-Kanzunetta Maltija. Bħala għaqda ta’ studenti responsabbli mill-istudju fl-arti u anke bħala ċittadini Maltin, aħna rridu li l-lingwa Maltija u kull ħaga li tagħmilna Maltin bħal kultura u d- drawwiet għandhom jingħataw iktar importanza. L-artist lokali jrid ikun iktar rikonoxxut biex itella l-ħiliet tiegħu fil-pubbliku, iżda nemmnu li jrid ikun hemm sistema ta’ kwalifikazzjoni għall-Artisti ħalli x-xogħol ikun iktar professjonali u jikkompeti sew ma’ ta’ barra.

Karl Littlejohn
ASA PRO
***********************************************************
Music and the Maltese Language

The Arts Students’ Association is deeply concerned about the music sector in our country. We firmly believe in the valid contribution that the Maltese language can give even in such sector. With this in
mind, we would like to show our full support to the recent initiative in trying to revive the Maltese Song Festival. As a student organisation within the artistic field, and as Maltese citizens, we
want all the factors that make us Maltese, such as the language, culture and traditions to be given greater importance. The local artist must be aided in all possible ways so as to publicly
demonstrate his abilities and be further recognized nationwide. Having said this, however, we believe that there must be some sort of classification system for artists, which will effectively increase the
professionalism and standard of local work.

Karl Littlejohn
ASA PRO

http://maltastar.com/pages/r1/ms10dart.asp?a=9684