ASA press release about the National Library


L-ASA tixtieq tilmenta dwar is-servizz li huwa mogħti mil-librerija nazzjonali. F’dawn l-aħħar ġimgħat l-ASA irċeviet bosta ilmenti minn xi student Universitarji. Fost dawn l-ilmenti, l-iktar li jispikkaw kienu, li m’hemmx biżżejjed ‘staff’ filwaqt li l-ftit li hemm ma jidhrux li huma kwalifikati għal dan ix-xogħol. Għal din l-aħħar sena wkoll ma kienx hemm ‘head librarian’. Ilment ieħor kien li hemm sistema li mhijiex effiċjenti biżżejjed fil-Melitensia u fl-emeroteka. Hemm każijiet fejn ktieb huwa mniżżel taħt indiċi iżda jinsab f’kategorija oħra.

L-ASA temmen li f’post bħal-librerija Nazzjonali għandha tingħata iktar importanza. Dan għaliex aħna nemmnu li hawn jinstabu dokumenti li għamlu parti kbira mill-istorja ta’ pajjiżna. Barra minn hekk is-servizz offrut qiegħed ixekkel l-istudji ta’ ħafna studenti Universitarji, kif ukoll studji u riċerka ta’ professjonijiet oħra.

Karl Littlejohn
ASA PRO

The National Library

The Arts Student’s Association wishes to complain about the service currently being given by the National Library. In the past weeks, ASA has received numerous complaints from university students. Amongst these complaints, individuals argued that it is under-staffed and that they are not well qualified for the job. For the past year, the position of head librarian was also absent. Other complaints include the inefficient systems at the Melitensia and the Emeroteka and in some cases book indexes do not match the shelf categories.

ASA believes that such National Library should be given more importance as it contains documents which have shaped our history. At present, the service being offered to many university students and professionals is not up-to-scratch and as a result, is making their research more difficult to conduct.

Karl Littlejohn
ASA PRO

ASA PR: Il-Lingwa Maltija/ The Language issue


Ritratti tal-ASA flimkien ma delegazzjoni tà Studenti fl-Istudji Maltin mal-President tà Malta.

Artiklu li deher fuq il-gurnal L-ORIZZONT fuq din il-kwistjoni.

Il-Kwistjoni tal-Lingwa
Il-kwistjoni tal-lingwa mid-dehra reġgħet tqajmet wara ħafna snin. Din id-darba l-vittma hi l-lingwa Nazzjonali ta’ pajjiżna; Il-Malti. Fl-Università ta’ Malta għandhom jiġu użati ż-żewg lingwi uffiċjali ta’ Malta. L-użu tal-Malti hu importanti ħafna għalina. Bħala Assoċjazzjoni tal-arti aħna napprezzaw il-lingwa Maltija, il-kultura u tradizzjonijiet ta’ pajjiżna ,u rridu nagħmlu minn kollox biex dawn jiġu mħarsa. Hemm ħafna korsijiet fejn l-użu tal-Lingwa Maltija hu meħtieġ għax-xogħol u għat-taħriġ. Irridu nżommu f’moħħna li l-Malti hi lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jistà jagħti l-każ li forsi l-Malti ma jiġix miktub u mitkellem kif suppost,u b’ hekk għandha ssir iktar ħidma biex il-lingwa Maltija tiġi msaħħa. L-ASA ma taqbilx mal-mod kif ġie meħud il-każ tal-Lingwa. Aħna nħossu li din hi diskriminazzjoni sfaċċata għall-istudenti. Hemm ċertu korsijiet fejn lanqas ir-riżultat ta’ Jannar ma ħareġ għas-sempliċi fatt li dawn wieġbu bil-Malti f’kors li jirrigwarda l-Malti stess.Fl-eżamijiet l-istudenti Maltin għandhom dritt jekk iridu, biex iwieġbu bil-lingwa Maltija. L-ASA se tkompli ssegwi dan il-każ u se tara li jiġi solvut malajr.

***********************************************************

The Language issue

The language question has arisen once again after a lengthy pause. This time, it’s the Maltese language, our country’s national language that has suffered. At the University of Malta, both national languages should be used. As an art association, we appreciate the Maltese traditions, culture and language and we should do our utmost to preserve them. There are a number of courses which require the use of the Maltese language. We have to keep in mind that Maltese is one of the European Union’s official languages. In reality, the language isn’t being used properly in some cases and so there should be more effort to try and strengthen the language. ASA would like to express its views against the way the language was treated. We believe that this is clear discrimination to students. Certain courses which required answers in Maltese have yet to publish their January exam results. In exams, Maltese students should have the right, if they choose to, to answer in Maltese. The Arts Students’ Association would continue to follow up on this case and make sure it is solved shortly.

Karl Littlejohn
ASA PRO

ASA and Environmental Fair 2010


http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100404/education/environment-fair-shows-students-care

This slideshow requires JavaScript.

The University Students Council Environmental Fair 2010, spanning five days, was recently organised by KSU and the Social Policy Commission (KPS). The programme included both traditional and modern approaches to campaigning for environmental awareness.

University media organisation Insite, in collaboration with Birdlife Malta and KSU, organised a clean-up event at the White Tower Bay sand dune. More than 15 large garbage bags were filled with plastic waste found in the area.

Another clean-up event was organised by the Young European Federalists (JEF Malta) and the University Geography Students Association (UMGS), Nature Trust, Greenhouse and the Science Students’ Society (Scubed) at Sir Arturo Mercieca Garden, a buffer zone between Wied Ghollieqa and University.

A number of site visits were also organised, including a visit to Argotti Botanical Gardens, organised by Scubed, a visit to Xrobb l-Għaġin organised by the University Engineering Students Association (UESA) in collaboration with Nature Trust, and another visit at the Wied Għollieqa nature reserve, organised by UMGS, JEF Malta, Scubed, Greenhouse and Nature Trust.

The University Bible group organised a competition on the University quadrangle and the Writers’ Club organised a cake sale to raise funds for tree-planting.

UMGS organised an eco-friendly car show to promote energy efficient and sustainable mobility.

Targeting first-time car buyers, a large range of cars with low consumption and emissions specifications were exhibited at the University’s car park 4 opposite the quadrangle.

A number of debates were also organised: the Arts Students’ Association (ASA) held a discussion entitled ‘Global warming or global scam’. The panel included Andre Vella, John Spiteri, John Schembri and Avertano Role. Greenhouse organised a debate entitled ‘Fragile – handle with care’. The panel included Alan Deidun, Vince Attard, Darren Stevens, Roderick Galdes, Michael Briguglio, Geoffrey Saliba and Alex Vella.

The University Film Club showed the film An Inconvenient Truth, which was also followed by a discussion.

Campaigns organised included a clean energy campaign by Enemalta, a waste-separation campaign by Green Mt, a climate-change awareness campaign by the Ministry for Resources, a campaign on the public transport reform by the Transport Ministry, and a campaign against illegal hunting by Birdlife Malta.

The fair came to an end with a tree-planting event organised in collaboration with Nature Trust, during which over 40 organisations participated.

KSU will be soon implementing a waste separation system in collaboration with Green Mt, while the Tourism Students’ Association will be launching a photo competition related to tourism, sustainability and environment.