ASA press release about the National Library


L-ASA tixtieq tilmenta dwar is-servizz li huwa mogħti mil-librerija nazzjonali. F’dawn l-aħħar ġimgħat l-ASA irċeviet bosta ilmenti minn xi student Universitarji. Fost dawn l-ilmenti, l-iktar li jispikkaw kienu, li m’hemmx biżżejjed ‘staff’ filwaqt li l-ftit li hemm ma jidhrux li huma kwalifikati għal dan ix-xogħol. Għal din l-aħħar sena wkoll ma kienx hemm ‘head librarian’. Ilment ieħor kien li hemm sistema li mhijiex effiċjenti biżżejjed fil-Melitensia u fl-emeroteka. Hemm każijiet fejn ktieb huwa mniżżel taħt indiċi iżda jinsab f’kategorija oħra.

L-ASA temmen li f’post bħal-librerija Nazzjonali għandha tingħata iktar importanza. Dan għaliex aħna nemmnu li hawn jinstabu dokumenti li għamlu parti kbira mill-istorja ta’ pajjiżna. Barra minn hekk is-servizz offrut qiegħed ixekkel l-istudji ta’ ħafna studenti Universitarji, kif ukoll studji u riċerka ta’ professjonijiet oħra.

Karl Littlejohn
ASA PRO

The National Library

The Arts Student’s Association wishes to complain about the service currently being given by the National Library. In the past weeks, ASA has received numerous complaints from university students. Amongst these complaints, individuals argued that it is under-staffed and that they are not well qualified for the job. For the past year, the position of head librarian was also absent. Other complaints include the inefficient systems at the Melitensia and the Emeroteka and in some cases book indexes do not match the shelf categories.

ASA believes that such National Library should be given more importance as it contains documents which have shaped our history. At present, the service being offered to many university students and professionals is not up-to-scratch and as a result, is making their research more difficult to conduct.

Karl Littlejohn
ASA PRO